Používaním stránok prevádzkovaných MGO Group s.r.o súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

SÚHLASÍM Viac info

Severáčik-Predškoláčik

Predškolákom trocha inak…
Školská pripravenosť nie je len o vedomostných zručnostiach, s ktorými si ju často spájame. Učenie je omnoho komplexnejšia činnosť, ktorá si vyžaduje viac ako len ovládanie číselných radov, či poznanie všetkých písmen abecedy.
Každý z nás sa občas stretávame s istou formou neúspechu. To patrí k životu a častokrát nás to niekam posúva. Ako sa s tým popasujeme závisí od mnohých faktorov. Deti sa často ocitajú v situáciách v ktorých pocítia neúspech, cítia sa menejcenné častokrát nie dostačujúco dobré. Nedokážu si vytvárať kamarátstva, nedokážu adekvátne riešiť problémy a navrhovať riešenia. To veľmi často prispieva k odporu voči škole a učeniu, ktoré je vo svojej podstate zábavné a zaujímavé.
Emočná, či sociálna nezrelosť je častým dôsledkom nezrelej centrálnej sústavy, oslabenej motoriky, senzorického vnímania, či úrovňou exekutívnych funkcii. Dieťa častokrát vynakladá námahu tam, kde si to my za bežných okolností ani neuvedomujeme.
Každá detská dušička je svojim spôsobom iná,inak výnimočná. Každý potrebuje svoj čas. Každé dieťa bude v školských zručnostiach „štartovať z rovnakej štartovacej línie“ ako jeho rovesníci, alebo sa k nej priblíži do takej miery, ako je toho ono samo schopné.
Doprajme deťom možnosť pripraviť sa na štart v živote bez naozajstných povinností, do života s nimi s ľahkosťou a radosťou.
Predškoláčik je vytvorený
pre deti s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky, pre deti s nevychádzajúcimi rokmi, ktoré krátko po začatí školského roka(september-december)dosahujú vek 6.rokov,vek školskej dochádzky a pre všetkých predškolákov.
Našim cieľom je pripraviť deti na vstup do školy čo najbližším spôsobom.
Zároveň nadviazať na získané predškolácke vedomosti a skúsenosti a ďalej ich rozširovať a obohacovať tak, aby deti z našej škôlky odchádzali pripravené do školy čo najlepšie.
Edukácia v Predškoláčiku prebieha prostredníctvom blokového vzdelávania, kde sa blok tvorí z 2-3 edukačných aktivít tvorených z viacerých výchovno-vzdelávacích zložiek zameraných na jednu tému.
Bloky nie sú striktne ohraničené časom aby nebol na dieťa tvorený tlak a dieťa dokázalo danú aktivitu priviezť v pokoji do konca,bzároveň si vytváralo toleranciu voči kamarátovi, ktorý potrebuje čas na jej dokončenie.
V edukácii využívame kooperatívne vzdelávanie, kde deti pracujú v menších skupinách. Cieľom je rozvíjať schopnosť pozerať sa na problém očami druhých, učia sa spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť.
Deti sa učia jeden od druhého, učia sa pracovať ako súčasť tímu a konať tak, aby dosiahli spoločný cieľ.
Celý edukačný proces spestruje zážitkové učenie, ktoré odovzdáva deťom nové vedomosti, poznatky, zručnosti i hodnoty cez emočné zážitky detí a vlastné prežívanie.
Zážitok deťom ponúka viacrozmerné uchopenie akejkoľvek problematiky a
vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócii dokážu nové informácie zapamätať lepšie.
V popredí celého edukačného procesu naďalej ostáva hra ako najprirodzenejšia ľudská činnosť.
Prostredníctvom hry deti spoznávajú svet, ľudí okolo seba, učia sa, čo je dobré, čo zlé, je to jedna z najdôležitejších potrieb dieťaťa, okrem potreby lásky, bezpečia a istoty.

Newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách z našej skôlky?